ALGEMENE VOORWAARDEN:

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
          * de eigenaar: de eigenaar van de website;
          * gebruik(en): alle denkbare handelingen;
          * u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
          * de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans   

      bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze   

      disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg

     samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid

     ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze

     website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt

     verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen

     daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. 
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen

     daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan

     ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij behouden ons alle rechten voor.